Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา 2564

Image

นางสาว พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์


นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

นางสาว ภูริชญา วงศ์ป้อง


นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Image

นาย สิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ 


นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Free Joomla! templates by Engine Templates