Siriraj Health science Education Excellence center
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตารางสอน

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางสอนเทอม 2 ปีการศึกษา 2566
 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 3 พฤษภาคม 2567

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2567
 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2567


 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates