ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

บริการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน


  • Tailor-made courses เป็นการให้บริการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะทางการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภายในหรือภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตร/หัวข้ออาจเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ จัดอยู่แล้ว หรืออาจเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จะออกแบบมาเพื่อการเฉพาะตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีเนื้อหาผสมผสานกับข้อมูลด้านที่ปรึกษาเพื่อให้ได้ความลึกซึ้ง หรืออาจจะเป็นหัวข้อใหม่ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาและประสงค์ให้ศูนย์ฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมก็ได้
  • ระยะเวลา และรูปแบบการอบรม สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานที่ต้องการจัดอบรมจะต้องตกลงร่วมกับทีมงานของศูนย์

วิทยากร


  • มีความรู้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ
  • มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่ทำการอบรม
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในองค์กรต่าง ๆ
  • ได้รับเชิญบรรยายในสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และองค์กรต่าง ๆ มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ

Link : CV รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ขั้นตอนสำหรับหน่วยงานภายในคณะฯ
ขั้นตอนสำหรับหน่วยงานภายนอกคณะฯ

ตัวอย่างหลักสูตรช่องทางการสมัคร คลิกที่นี่
ไฟล์สำหรับการสมัคร คลิกที่นี่