เกร็ดความรู้ทางการศึกษา

เกร็ดความรู้ทางการศึกษา

test
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)
test
การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วม (Situated Cognition)
test
การประมวลข้อมูลในการเรียน (Cognitive Information Processing)
test
ข้อแนะนำในการออกข้อสอบปรนัย (multiple-choice questions) (ตอนที่ 1)
test
ข้อแนะนำในการออกข้อสอบปรนัย (multiple-choice questions) (ตอนที่ 2)
test
ข้อแนะนำในการออกข้อสอบปรนัย (multiple-choice questions) (ตอนที่ 3)
test
ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) (ตอนที่ 1)
test
ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) (ตอนที่ 2)
test
ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) (ตอนที่ 3)
test
วิธีการตั้งเกณฑ์สอบผ่าน (passing standard) (ตอนที่ 1)
test
วิธีการตั้งเกณฑ์สอบผ่าน (passing standard) (ตอนที่ 2)
test
วิธีการตั้งเกณฑ์สอบผ่าน (passing standard) (ตอนที่ 3)
test
เทคนิคการสอนใน OPD
test
6 ประเด็นสำคัญในการจัดหลักสูตรและวางแผนการสอน
test
มาตรฐานการประเมินคุณภาพของการสอบ
test
สิ่งไม่พึงประสงค์ในการสอบ
test
ความแม่นยำของคะแนนสอบ (Reliability)
test
การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแพทย์ (Competency-based medical curriculum)
test
วัตถุประสงค์ของการสอน (Educational Objectives)
test
การจัดหมวดหมู่ของผลลัพธ์การศึกษา (Bloom's Taxonomy)
 
 
Powered by Phoca Download
ท่านสามารถเก็บคะแนน CPD / CME ได้จากระบบ SHEE Online Course โดยสามารถ Click ที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Free Joomla! templates by Engine Templates