SHEE Podcast

 

On Air

การประเมินผลภาคปฏิบัติ มีหลากหลายวิธี มาร่วมฟัง/เจาะลึกถึงรูปแบบการประเมินในวิธีต่าง ๆ ได้จากอาจารย์มากความสามารถใน Series นี้กัน


 

On Air

การประเมินผลภาคปฏิบัติ มีหลากหลายวิธี มาร่วมฟัง/เจาะลึกถึงรูปแบบการประเมินในวิธีต่าง ๆ ได้จากอาจารย์มากความสามารถใน Series นี้กัน


 

On Air

การประเมินผลภาคปฏิบัติ มีหลากหลายวิธี มาร่วมฟัง/เจาะลึกถึงรูปแบบการประเมินในวิธีต่าง ๆ ได้จากอาจารย์มากความสามารถใน Series นี้กัน


 

On Air

เจาะทุกเคล็ดลับเกี่ยวกับ active learning กับอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ในการจัดเรียนเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เข้าใจง่าย เห็นภาพชัด นำไปใช้ได้จริง


 

On Air

ทันสมัยกับประเด็นฮิต จัดการเรียนรู้อย่างไรให้พัฒนาทักษะ transferable skills พบกับแต่ละ episode แยกย่อยทักษะต่างๆ ให้ท่านผู้ฟังได้เลือกรับฟังตามต้องการได้เลย


 

On Air

ในการประเมินผลด้านการศึกษา มีหลากหลายวิธีที่สามารถทำได้ เพียงต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหา ก็จะทำให้สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... เราขอเชิญชวนให้คุณมาฟังและติดตามใน series ได้เลย


 

On Air

หากคุณกำลังคิดว่ารูปแบบการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์มีแค่การบรรยาย หรือปฏิบัติการ ... เราขอเชิญชวนให้คุณมาฟังและติดตามใน series ได้เลย แล้วคุณจะพบว่าในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพเรามีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย และไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะแค่เพียงการเรียนในห้องบรรยายเท่านั้น นอกจากนี้เรายังช่วยแนะนำให้คุณได้ด้วยว่าเราจะเลือกใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์การเรียนรู้ได้อย่างไร


 

On Air

ในยุคเปลี่ยนผันทางการศึกษานั้น แนวโน้มทางการศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมาก เนื่องจากความพัฒนาทางเทคโนโลยีการศึกษา และผู้เรียนในยุคใหม่ที่มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมากขึ้น เราในฐานะครูผู้สอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะสามารถปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนผู้เรียนในยุคใหม่ได้อย่างไร


ท่านสามารถเก็บคะแนน CPD / CME ได้จากระบบ SHEE Online Course โดยสามารถ Click ที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Free Joomla! templates by Engine Templates