ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

 

รายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน ที่ทำบันทึกความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลิกบริเวณนอกกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อปิดรายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน.

ลำดับที่

หน่วยงาน

 

ลำดับที่

หน่วยงาน

1

รพ.พหลพลพยุหเสนา

 

14

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

2

รพ.กระทุ่มแบน

 

15

รพ.พระนั่งเกล้า

3

รพ.นพรัตนราชธานี

 

16

รพ.เลิดสิน

4

รพ.พุทธชินราช

 

17

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

5

รพ.นครปฐม

 

18

รพ.ราชบุรี

6

รพ.ชัยนาทนเรนทร

 

19

รพ.ดำเนินสะดวก

7

รพ.กลาง

 

20

รพ.สิรินธร

8

รพ.ตากสิน

 

21

รพ.หัวหิน

9

รพ.สมุทรสาคร

 

22

รพ.บ้านโป่ง

10

รพ.บ้านแพ้ว

 

23

รพ.โพธาราม

11

รพ.พระนารายณ์มหาราช

 

24

รพ.มะการักษ์

12

รพ.อุทัยธานี

 

25

รพ.พิจิตร

13

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

   26  รพ.กำแพงแสน

 

 

รายชื่อสถานบันที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (MOU)

 

 ชื่อสถานบัน

ทำเมื่อ

สิ้นสุด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7 ตุลาคม 2552

-

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

30 พฤศจิกายน 2560

29 พฤศจิกายน 2565