Basic Search

ในปัจจุบันมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการให้บริการทางการแพทย์ บริษัทใหญ่ ๆ ที่ไม่ปรับตัวบางบริษัทถึงขั้นต้องปิดกิจการ บุคลากรจำนวนมากในหลายองค์กรต้องออกจากงานที่ตนทำ เนื่องจากมีเทคโนโลยีหรือบุคลากรอื่นมาทำหน้าที่แทน ในยุคนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องทบทวนตนเองอย่างจริงจัง ว่าสิ่งที่ทำกันอยู่นั้น ควรได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
จากบทความ Executive's talk เล่มแรก ฉบับที่ 1 ปี 2019 ในหัวข้อ Educational Disruption

Bullying หรือการกลั่นแกล้ง เป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ปัญหา Bullying ก็เกิดขึ้นในสังคมการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นกัน ในบทความนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะชวนผู้อ่านทุกท่าน ทำความรู้จักกับ Academic bullying และช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้กันครับ

นพ.ปุญญภัทร มาประโพธิ์
จากบทความ How to stop! academic bullying in workplace โดย นพ.ปุญญภัทร มาประโพธิ์ และ นพ.ศรัณย์ชัย แพเจริญชัย ใน SHEE Journal ฉบับที่ 4 ปี 2022 หัวข้อ Practical points of workplace-based learning

มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานในการมีความสุข และหลีกเลี่ยงประสบการณ์ที่เจ็บปวด ดังนั้น ความสุขจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี (Well-being) ทั้งของผู้เรียนและผู้สอน ในบทความนี้ ผมจะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับความสุขและการประยุกต์ใช้หลัก Positive psychology ในการสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับ

นพ.วุฒิภัทร เอี่ยมมีชัย
1 ในบทความ SHEE Journal เล่มที่ 1 ปี 2022 เรื่อง Well-being in medical schools

กิจกรรมนี้ จะช่วยทำให้นักศึกษาแพทย์เกิดความเข้าใจข้อจำกัดด้านบริบท มีความเมตตาเห็นใจเพื่อนมนุษย์ มีแรงบันดาลใจการเรียนรู้ชั้นคลินิก และจบไปเป็นแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชนที่มีความสุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลง และสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะแยกย้ายไปเรียนต่อเฉพาะทางตามเส้นทางของตนเอง

ค่ายหมอนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ กับ SHEE Journal เล่มแรกของปี 2023

Question and Answer ร่วมกิจกรรม Q&A ส่งคำถามหรือข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือแพทยศาสตรศึกษา สำหรับท่านที่ส่งคำถามจะได้รับ 1 คะแนน (ทุกท่านสามารถส่งได้ 1 คำถาม/ 1 วัน) หากคำถามของท่านถูกคัดเลือกมาตอบใน SHEE Journal จะได้รับเพิ่มอีก 1 คะแนน คลิกที่นี่

สำหรับบุคลากรศิริราชที่ต้องการเก็บชั่วโมงพัฒนาอาจารย์ (CPD) สามารถอ่านวารสารออนไลน์ได้ที่ SHEE Online Course โดยผู้อ่าน SHEE Journal ผ่านระบบ SHEE Online Course นั้น จะได้ชั่วโมงการฝึกอบรม จำนวน 1 ชม. โดยสามารถนำไปรายงานตัวชี้วัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องด้านการศึกษา (Continuous Professional Development : CPD) ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนดได้ ทั้งนี้ จะนับชั่วโมงให้เมื่อเรียนจบ Course และได้รับใบ Certificate เท่านั้น จึงจะถือว่าผ่านการอบรม จากนั้นทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะส่งรายชื่อเพื่อยืนยันผู้ผ่านการอบรมให้กับต้นสังกัดทราบ และส่งข้อมูลให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการจัดเก็บจำนวนชั่วโมงการอบรมในระบบต่อไป

Question and Answer ร่วมกิจกรรม Q&A ส่งคำถามหรือข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือแพทยศาสตรศึกษา สำหรับท่านที่ส่งคำถามจะได้รับ 1 คะแนน (ทุกท่านสามารถส่งได้ 1 คำถาม/ 1 วัน) หากคำถามของท่านถูกคัดเลือกมาตอบใน SHEE Journal จะได้รับเพิ่มอีก 1 คะแนน คลิกที่นี่

The journal archive contains currently 125 articles in 19 issues. To date, these have been downloaded 14,972 times.
ท่านสามารถเก็บคะแนน CPD / CME ได้จากระบบ SHEE Online Course โดยสามารถ Click ที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Free Joomla! templates by Engine Templates