คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
Log in

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *
previous arrow
next arrow
Slider

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การอบรม


โปรดอ่าน นโยบายการจัดประชุมวิชาการ หรือ การจัดฝึกอบรมระยะสั้น

 **หากจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นออนไลน์เพียงอย่างเดียว ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรือคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

โครงการอบรมที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

 

 

 

SHEE Journal ฟรี

 วารสารที่รวบรวมความรู้ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และแพทยศาสตรศึกษา ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่าย ๆ ซึ่งสามารถดูผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบ E-book หรือ PDF File ได้ฟรี

ISSUE 1 (30 MAR 2021)


 Q&A SHEE Journal

 หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม หรือ ต้องการคำปรึกษา ด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถส่งคำถามได้ที่นี้ ผู้เชี่ยวชาญจะตอบทุกคำถามของท่าน สำหรับคำถามที่ถูกคัดเลือก อาจได้ลงวารสาร SHEE Journal เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน