เข้าสู่ระบบ
Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง
Username *
Password *
โปรดอ่าน
  • ระบบนี้ไม่ใช่ระบบสำหรับสมัครเข้าร่วมการอบรม Workshop
  • ระบบนี้ใช้สำหรับดูการถ่ายทอดสด Streaming และ ดูบันทึกการอบรมย้อนหลังเท่านั้น
  • หากต้องการสมัคร/รีเซ็ทรหัสผ่าน สำหรับสมัครเข้าอบรม Workshop โปรดคลิกที่ปุ่ม Register ในแต่ละโครงการเพื่อไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการ Sirirajconferene เพื่อทำการสมัคร/รีเซ็ทรหัสผ่าน โดย คลิกที่เมนู โครงการอบรม > เลือกโครงการ > กดปุ่ม Register
  • หรือ ท่านสามารถอบรมผ่าน SHEE Online เพื่อเก็บ CPD ได้

Developing a Competency-Based Curriculum ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Image
กำหนดการ
Image

สิ่งที่ท่านจะได้รับ :

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
ผู้เข้าอบรม
รูปแบบ Onsite
ผู้เข้าอบรม
รูปแบบ Streaming
ผู้เข้าอบรม
รูปแบบ Live training

ใบประกาศนียบัตร

*บุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ ที่เข้าอบรมรูปแบบ Streaming
จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
Image
Image
Image

สามารถเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
CPD/ CME
ได้

Image
Image
Image
สามารถ ถาม - ตอบ กับวิทยากร
และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้
Image
Image
Image
สามารถดูบันทึกการอบรมย้อนหลังได้
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image