ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

เอกสารประกอบการอบรม

Category: เอกสารประกอบการอบรม
Number of Subcategories: 23
Subcategories:
folder0Advanced skills for clinical teachers
Subcategories: 0
Files: 5
folder1Advances in competency-based assessment
Subcategories: 0
Files: 2
folder5Delivering a great acadedmmic lecture
Subcategories: 0
Files: 4
folder7Developing a competency-based curriculum
Subcategories: 0
Files: 1
folder8Digital tools for disruptive education
Subcategories: 0
Files: 2
folder9Effective Preclinical Teaching
Subcategories: 0
Files: 1
folder10Essential skills for clinical teachers
Subcategories: 0
Files: 10
folder11Media creation tools for online course
Subcategories: 0
Files: 2
folder12Microsoft 365 for education
Subcategories: 0
Files: 1
folder13Non-technical skills
Subcategories: 0
Files: 4
folder14Standardized patient training workshop
Subcategories: 0
Files: 1
folder16Technology enhanced learning
Subcategories: 0
Files: 2