ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Workshop

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

อบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับบุคลากรศิริราชเท่านั้น)

เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ SHEE Streaming (สำหรับบุคากรศิริราช และ บุคลากรภายนอกคณะฯ ที่ต้องการเข้ารับฟังผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)

Register now (TH)
รุ่นที่ 2 / 2565 : วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
รุ่นที่ 3 / 2565 : วันที่ 5-7 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

Page 1 of 5