ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Google for education

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.


Google for Education

โดย

คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล

Google for Education, Google

 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รับจำนวนจำกัด

 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรม ได้ที่

คลิ๊กที่นี่


"กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานจะแจ้งผ่านเว็บไซต์และอีเมล์"

** ผู้เข้าฟังบรรยายจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอีกครั้งในวันอมรม เพื่อรับชั่วโมง CPD (2 ชั่วโมง /คนใน) และ CME (2 หน่วย / คนนอก)