ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Transformative learning in health science education

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.

  

Transformative learning in health science education

โดย

ผศ.นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 

บันทึกการอบรม