ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Perspectives and implementation of international collaboration in health science education

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.

  

Perspectives and implementation of international collaboration in health science education

โดย

รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

 ปรับรูปแบบการเข้าฟังบรรยายผ่าน Zoom meeting


บันทึกการอบรม