ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Leadership in medical education

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.

  

Leadership in medical education

โดย

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 14.00 - 16.00 น.

  

บันทึกการอบรม