ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

The ecosystem of higher education in the disruptive world

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.

  

The ecosystem of higher education in the disruptive world

โดย

Mr.Johnson Ong Chee Bin

Founder and Principal Consultant of Education Quality International

 

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

บันทึกการอบรม