ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Biomedical Engineering and Education การศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

Biomedical Engineering and Education การศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

โดย

รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เวลา 14.00 - 16.00 น.

  

บันทึกการอบรม