เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Redesigning Smart Classroom การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

Redesigning Smart Classroom การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

โดย

คุณธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาชั้นนำ

 

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ที่

โปรแกรม ZOOM
Meeting ID 925 6151 7132

หรือ คลิ๊กที่นี่  

 

** ผู้เข้าฟังบรรยายผ่าน โปรแกรม ZOOM จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอีกครั้งในวันอมรม ผ่านลิงค์ในช่อง chat เพื่อรับชั่วโมง CPD (2 ชั่วโมง /คนใน) และ CME (2 หน่วย / คนนอก)