ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Redesigning Smart Classroom การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

 

Redesigning Smart Classroom การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

โดย

คุณธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาชั้นนำ

 

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

บันทึกการอบรม