เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Telemedicine and Emerging Technologies for Health science Education การแพทย์ทางไกลและเทคโนโลยีอุบัติใหม่สำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

 Telemedicine and Emerging Technologies for Health science Education การแพทย์ทางไกลและเทคโนโลยีอุบัติใหม่สำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดย Mr.Leonard Yap

Head of Medical Solutions Department Sony Electronics Asia Pacific

และ คุณศิโรธร เฉลิมสกุลกิจ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด

 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ที่

โปรแกรม ZOOM
Meeting ID 917 1827 7087

 

 

 

  1. Poster
  2. VDO ย้อนหลัง
  3. Share to

เร็ว ๆ นี้

 

 

  

Save QR Code เพื่อแชร์ให้กับเพื่อของคุณ

QR-Code dieser Seite