ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Telemedicine and Emerging Technologies for Health science Education การแพทย์ทางไกลและเทคโนโลยีอุบัติใหม่สำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

 Telemedicine and Emerging Technologies for Health science Education การแพทย์ทางไกลและเทคโนโลยีอุบัติใหม่สำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดย Mr.Leonard Yap

Head of Medical Solutions Department Sony Electronics Asia Pacific

และ คุณศิโรธร เฉลิมสกุลกิจ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด

 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

บันทึกการอบรม