เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Interprofessional Education (IPE)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

 Interprofessional Education (IPE)

โดย ศ.ร.อ. พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว

อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ที่

โปรแกรม ZOOM
Meeting ID 995 0387 9436

  


วิดีโอคลิปการบรรยายย้อนหลัง