ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Interprofessional Education (IPE)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

 

 Interprofessional Education (IPE)

โดย

ศ.ร.อ. พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว

อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

เวลา 14.00 - 16.00 น.

   

บันทึกการอบรม