เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Collaborative Learning in Online Courses การเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดการรายวิชาแบบออนไลน์

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

 

Collaborative Learning in Online Courses การเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดการรายวิชาแบบออนไลน์

โดย รศ. ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สามารถเข้าฟังการบรรยายผ่าน

โปรแกรม ZOOM
Meeting ID: 918 2848 2873

 

 

  

Save QR Code เพื่อแชร์ให้กับเพื่อของคุณ

QR-Code dieser Seite

  1. Poster
  2. VDO ย้อนหลัง


เร็ว ๆ นี้