เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Design thinking

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

การคิดเชิงออกแบบ จะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์ขั้นตอนการทำงาน การบริหารจัดการต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Design thinking

โดย รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

 

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ที่

ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล