การบรรยายพิเศษ เรื่อง Communication for conflict mangement

2561 c2 960 300 edit

 

Communication for conflict management
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร เราจะมีวิธีการอย่างไร
เพื่อแก้ไข หรือ ลดปัญหาความขัดแย้งและทำให้เกิดความร่วมมือในองค์กร

 

โอกาศมาถึงแล้วที่ท่านจะได้รับการบรรยายพิเศษ จากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โดย
ศาสตราจารย์.ดร นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เอกสารประกอบการอบรม

 

Part 1 and 2

 
ตอนที่ 1

 
ตอนที่ 2

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป

Part 3 and 4

 
ตอนที่ 3

 
ตอนที่ 4

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป

Part 5 and 6

 
ตอนที่ 5

 
ตอนที่ 6

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป

Part 7 and 8

 
ตอนที่ 7

 
ตอนที่ 8

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป

Part 9 and 10

 
ตอนที่ 9

 
ตอนที่ 10

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป

Part 11 and 12

 
ตอนที่ 11

 
ตอนที่ 12

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป