กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2562

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

เปิดรับสมัครรอบ 1

การเปิดรับสมัครรอบที่ 1  (สามารถสมัครได้แล้ววันนี้)

 ลำดับ รายการ กำหนดการ 
 1  รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th 
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ระบบจะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 20.00 น.)
ตั้งแต่วันนี้ - พฤ. 31 มกราคม 62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 62
สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา)  เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  พุธ 27 กุมภาพันธ์ 62
สัมภาษณ์  จันทร์ 4 มีนาคม 62
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ พุธ 13 มีนาคม 2562
รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนผ่านทาง Internet  จันทร์ 18 - ศุกร์ 22 มีนาคม 62
ตรวจสุขภาพและทันตกรรม  - เมษายน 62
ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 จันทร์ 8 - ศุกร์ 19 กรกฎาคม 62
10  เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 อังคาร 13 สิงหาคม 62

เปิดรับสมัครรอบ 2

การเปิดรับสมัครรอบที่ 2  (เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 62)

 ลำดับ รายการ กำหนดการ 
 1  รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th 
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ระบบจะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 20.00 น.)
ศุกร์ 1 มีนาคม - ศุกร์ 17 พฤษภาคม 62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน อังคาร 28 พฤษภาคม 62
สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา)  เสาร์ 1 มิถุนายน 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  พุธ 12 มิถุนายน 62
สัมภาษณ์  จันทร์ 17  มิถุนายน 62
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ พุธ 26 มิถุนายน 62
รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนผ่านทาง Internet  จันทร์ 1 - ศุกร์ 5 กรกฎาคม 62
ตรวจสุขภาพและทันตกรรม  - กรกฎาคม 62
ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 จันทร์ 8 - ศุกร์ 19 กรกฎาคม 62
10  เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 อังคาร 13 สิงหาคม 62

เปิดรับสมัครรอบที่ 3 ภาคปลาย

การเปิดรับสมัครรอบที่ 3 (ภาคปลาย) (เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 62)

 ลำดับ รายการ กำหนดการ 
 1  รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th 
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ระบบจะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 20.00 น.)
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 62 - พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน อังคาร 22 ตุลาคม 62
สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา)  เสาร์ 26 ตุลาคม 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  พุธ 6 พฤศจิกายน 62
สัมภาษณ์  จันทร์ 11 พฤศจิกายน 62
เวลา 14.00 - 16.00 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ พุธ 20 พฤศจิกายน 62
รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนผ่านทาง Internet  จันทร์ 25 - ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 62
ตรวจสุขภาพและทันตกรรม  - ธันวาคม 62
ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 จันทร์ 2 - ศุกร์ 13 ธันวาคม 62
10  เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 จันทร์ 6 มกราคม 63

 

สอบถามรายละเอียด : งานรับนักศึกษา หรืองานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ 
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0-2441-9129 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 208-210, 112-113 
โทรสาร 0-2441-9129