ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม


โครงการอบรมที่เปิดรับสมัครขณะนี้


เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้
Multiple Choice Question
การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ ประจำปี 2562

6 - 7 มิถุนายน 2562


เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้
Essential skills for clinical teachser รอบพิเศษ
สำหรับบุคลากรศิริราช และ รพ.ร่วมสอน (ประจำปี 2562)

22 - 23 มิถุนายน 2562


เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้
Essential skills for clinical teachser รุ่นที่ 2 / 2562
เข้าใจ เข้าถึง การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

22 - 23 สิงหาคม 2562


เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้
How to teach non-technical skills?
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 13 กันยายน 2562


พบกันเร็ว ๆ นี้
Advanced skills for clinical teachers
ประจำปี 2562
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562


พบกันเร็ว ๆ นี้
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ประจำปี 2562
วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562


โครงการอบรม Online

**คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด
Essential skills for clinical teachers
เข้าใจ เข้าถึง การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3000 บาท
Assessment workshop for clinical teachers
การวัดและประเมินนักศึกษาชั้นคลินิก
ราคา 4,500 บาท
การเรียนรู้แบบ Active Learning
สอนอย่างไรให้นักเรียน "ตื่นตัว" และ "ไม่กลัว" ที่จะเรียนรู้
ราคา 1,500 บาท
Advanced skills for clinical teachers
รู้ลึก รู้จริง ถึงเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3000 บาท
Effective Preclinical Teaching
การสอนนักศึกษาระดับชั้นปรีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา 3,000 บาท
Effective Presentation
การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ทำอย่างไรให้น่าสนใจ และประทับใจผู้ฟัง
ราคา 500 บาท

ดาวน์โหลดสรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมแต่ละโครงการ


• Advances in competency based assessment ประจำปี 2562 : Download > Part 1 / Part 2


• Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2562 : Download > Part 1 / Part 2 / Part 3 / กลุ่มบุคลากรศิริราช(All Part)


• Coaching and mentorint roles of medical teachers ประจำปี 2562 : Download


• พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ประจำปี 2562 : Download


• การเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปี 2561 : Download


• ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ประจำปี 2561 : Download > Part 1 (MCQ, MEQ) / Part 2 (OSCE)


ดูสรุปรายชื่อผู้การอบรมทั้งหมด

Login เพื่อดูย้อนหลัง

Welcome SHEE-website