แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: tta99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
1,200.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,140.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,116.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,080.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 960.00 บ.

Technology for Teaching and Assessment

การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการการสอนและการประเมินผลการเรียน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และความเข้าใจของผู้เรียนในหลากหลายรูปแบบ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการสอนและการเรียนในสมัยปัจจุบันและอนาคต

หัวข้อประกอบด้วย

1. Technology Enhanced Learning in Medical Education

2. Basic principles of Instructional and Media design

3. Learning Management System for Teaching and Learning

4. E-assessment

เวลาอบรมเทียบเท่า 4.5 ชั่วโมง

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม