สร้าง Account ใหม่ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

* สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมัครที่นี่


ถ้าคุณเคยลงทะเบียน, กรุณา ล็อคอิน
Username / Password

E-mail นี้ คือ Username สำหรับเข้าระบบอบรมออนไลน์ และ SHEE Online Store    ข้อมูลส่วนตัว กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาไทย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้อมูลของท่าน เช่นการออกใบเสร็จ หรือ การอบรมผ่านระบบออนไลน์.

    กรุณาระบุ ตำแหน่งทางวิชาการของท่าน เช่น ผศ., รศ., ศ., อ. หากเป็นเจ้าหน้าที่ให้ระบุ นาย, นางสาว, นาง ตัวอย่าง รศ.ดร. นพ. เป็นต้น    รับข่าวสารจากทางร้านค้า

    ฉันได้อ่านและยอมรับ เงื่อนไข-ข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy  

    SHEE ประชาสัมพันธ์