แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: ess50dvd
สถานะสินค้า: Out Of Stock
450.00 บ.

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Essential skills for clinical teachers  

เข้าใจ เข้าถึง การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับอาจารย์ชั้นคลินิก)


1 ชุด ประกอบด้วยดีวีดี 2 แผ่น  รวม 12 session ดังนี้

Session 1 : Basic concepts of clinical teaching     รศ. นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

Session 2 : Questioning techniques                                       รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

Session 3 : Giving feedback                                     รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย

Session 4 : Clinical Supervision                                     ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

Session 5 : Teaching on the run                             ผศ. นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์

Session 6 : Reflection                                                     อ. นพ.อนิรุต วรวาท

Session 7 : Basic concepts of active learning             รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 8 : Clinical performance assessment             รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 9 : Ward round and bedside teaching     ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

Session 10 : Small group teaching                             รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย

Session 11 : Teaching attitudes and ethics             รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

Session 12 : Reflection                                             อ. นพ.อนิรุต วรวาท


วิธีการเปิดใช้งาน

1. คลิกขวาที่ไฟล์ชื่อ start-disc1.html

2. คลิก Open with เลือกเปิดด้วย Browser ที่แนะนำ ได้แก่ google chrome, firefox หรือ opera

    (ไม่แนะนำให้ใช้ Internet explorer)

3. ติดปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 2419 6637 / 0 2419 9978


เมื่อตรวจสอบว่าท่านชำระค่าสินค้าแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จ แบบลงทะเบียนภายใน

ระยะเวลา 5 วันทำการ (เวลาราชการ) หมายเหตุ : มีค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อ เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง