คำถามที่พบบ่อย

Q: ทำไมต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน

A: เนื่องจากทางศูนย์ SHEE โดนโจมตีทางไซเบอร์ และถูกคัดลอกข้อมูล Email Address บางส่วนไป ทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงแนะนำให้สมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยให้กับบัญชีอีเมล์ และระบบ Online Course โดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

Q: Phishing คืออะไร

A: ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิชชิง (อังกฤษ: phishing) คือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขอข้อมูลที่สำคัญเช่น รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิต โดยการส่งข้อความผ่านทางอีเมลหรือเมสเซนเจอร์ ตัวอย่างของการฟิชชิง เช่น การบอกแก่ผู้รับปลายทางว่าเป็นธนาคารหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ และแจ้งว่ามีสาเหตุทำให้คุณต้องเข้าสู่ระบบและใส่ข้อมูลที่สำคัญใหม่ โดยเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปนั้น มักจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเว็บที่กล่าวถึง อ้างอิง WikipediaQ: ไม่ทราบการเข้าถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านบนระบบ Online Courses หรือ ไม่ทราบชื่อผู้ใช้ (Username/Email) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ Online Courses

A: เบื้องต้นให้เข้าไปที่ระบบ Online Courses (https://shee.si.mahidol.ac.th/online) และคลิกที่เมนู Forgotten your Username or Password กรอกข้อมูลอีเมล์ที่เคยลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่งลิงค์ในการรีเซ็ตรหัสผ่านไปให้ทางอีเมล์ (กรุณาตรวจสอบทั้ง Inbox/Junk Mail) และทำตามขั้นตอนที่ระบบแสดง หากไม่ได้รับอีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 0-2419-9978 เพื่อทำการตรวจสอบเป็นรายบุคคลQ: จะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ที่ใช้อยู่หรือไม่

A: หากแน่ใจว่าเป็นอีเมล์ที่เคยใช้ในการลงทะเบียนกับศูนย์ SHEE แนะนำให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเข้าอีเมล์ของผู้ให้บริการนั้น ๆ เช่น Gmail, Exchange ด้วย และ/หรือทำการเปิด Two Factor Authentication (ถ้ามี)

 

Last modified: Friday, 15 December 2023, 2:00 PM