SHEE Journal

SHEE วารสารฉบับที่ 4 (2021)

 

Issue 4


31 Dec 2021 

        วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับครบรอบ 2 ปีของวารสาร SHEE journal เป็นช่วงสองปีที่วารสารได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี ทางทีมงานก็ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจ ติดตามเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องในโอกาสครบรอบสองปีของวารสาร ทางทีมงานได้เชิญปรมาจารย์ในวงการแพทยศาสตรศึกษา ศ.นพ. เฉลิม วราวิทย์ และ ศ.นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ นิพนธ์บทความเกี่ยวกับประวัติแพทยศาสตรศึกษาในประเทศไทย เป็นบทความพิเศษที่จะทำให้เราทุกคนได้เห็นว่า โรงเรียนแพทย์ไทย ได้พัฒนารุดหน้าอย่างต่อเนื่อง เราเดินทางมาไกลมากจากเมื่อเริ่มมีการตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรก และมีบทเรียนจากประวัติศาสตร์เหล่านี้ที่จะช่วยให้เราเห็นแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง


        วารสารฉบับนี้ทางทีมงานได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน มีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง ตั้งแต่การทบทวนหลักการพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบการวัดผล หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผลแบบ formative และ summative ไปจนถึงประเด็นที่เป็น practical points ที่น่าสนใจ เช่น การคัดเลือกนักศึกษา การประเมินความรู้ การประเมินทักษะ และการประเมินเจตคติ   แนวทางการตั้งเกณฑ์ผ่านของการสอบ (passing standard) และการตัดสินเกรด  นอกจากหัวข้อที่น่าสนใจดังกล่าวข้างต้น ทางทีมผู้เขียนยังนำเสนอบทความที่แสดงแนวทางในการประเมินใหม่ๆ ที่ผู้อ่านบางท่านอาจไม่เคยรู้จัก บางท่านอาจเคยได้ยินแต่ไม่เคยใช้ บางท่านอาจใช้แล้วแต่อาจยังไม่เข้าใจดี หรือใช้แล้วประสบปัญหา จึงเป็นรูปแบบการประเมินที่ควรหยิบมาเล่าสู่กันฟังเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการประเมินผลเหล่านี้ นอกจากเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอันคับคั่งข้างต้นแล้ว วารสาร SHEE journal ในฉบับนี้ยังคงนำเสนอ column ประจำต่างๆ เช่นเคย ได้แก่ Education movement มีการพูดถึงแนวทางพัฒนาการวัดผลการเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกร็ดความรู้ในการทำวิจัยทางการศึกษานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามการแปลผลการวิจัย และเนื้อหาทางเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง Quizlet ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกับทำแบบทดสอบที่ใช้งานง่าย

 

ท่านสามารถเก็บคะแนน CPD / CME ได้จากระบบ SHEE Online Course โดยสามารถ Click ที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Free Joomla! templates by Engine Templates