SHEE Journal

SHEE วารสารฉบับที่ 3 (2022)

Issue 3


3 Oct 2022

ในปัจจุบันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เนื้อหาความรู้ที่มีนั้นมีมากขึ้น การที่จะให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในทุกๆเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก รวมถึงผู้เรียนในปัจจุบันที่มีรูปแบบในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนั้นในฐานะอาจารย์ผู้สอนเราจะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น SPICES model อาจจะเป็นคำตอบ

วารสาร SHEE journal ในฉบับนี้ ทางทีมงานจึงได้จัดสรรบทความมาใน theme “How to design an effective curriculum in health science schools” โดยทางทีมงานได้พยายามรวบรวมประเด็นสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันมาอธิบาย เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในหลักการจัดการหลักสูตรให้แก่อาจารย์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นำเสนอในวารสาร มีทั้งบทความจากคณาจารย์ และแพทย์ใช้ทุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เนื้อหาจึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง

 

ท่านสามารถเก็บคะแนน CPD / CME ได้จากระบบ SHEE Online Course โดยสามารถ Click ที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Free Joomla! templates by Engine Templates