SHEE Journal

SHEE วารสารฉบับที่ 1 (2022)

 

Issue 1


31 Mar 2022 

        การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบริบทการเรียนรู้และการทำงานที่หนัก การบริหารจัดการหลักสูตรจะสนใจเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ ผู้อ่านทุกท่านคงได้มีประสบการณ์พบเห็นผู้เรียน ผู้สอนที่มีปัญหาในการเรียนหรือการทำงานจนเรียนไม่จบ ซึ่งไม่ได้มีต้นเหตุมาจากความบกพร่องในด้านวิชาการ แต่เป็นเพราะปัญหาทางจิตใจ ความเครียด เป็นโรคทางจิตเวช หรือหมดไฟ ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพพึงใส่ใจในเรื่องความอยู่ดีมีสุขของผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทั้งด้านร่างกาย และจิตใจด้วย


        ในวารสารฉบับนี้ทางทีมงานจึงได้รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขในโรงเรียนแพทย์มาจัดเป็น theme “Well-being in medical schools” โดยหวังว่าจะช่วยให้แนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลกายใจ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในโรงเรียนแพทย์ ที่จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความสุขในการเรียนและการทำงานในโรงเรียนแพทย์

 

ท่านสามารถเก็บคะแนน CPD / CME ได้จากระบบ SHEE Online Course โดยสามารถ Click ที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Free Joomla! templates by Engine Templates