ลงทะเบียน

 สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น

 คลิกเพื่อลงทะเบียน

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ และ  แผ่นพับ หน้า 1 / หน้า 2

 

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 เมษายน 2562 หรือ จนกว่าจะเต็ม

 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับเอกสารประกอบการอบรมเป็น PDF File เท่านั้น

จัดอบรมวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562 

ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก SICSC อาคารอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รับสมัครจำกัดจำนวน