ลงทะเบียน

 

 คลิกเพื่อลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินค่าลงทะเบียน

 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ และ  แผ่นพับ หน้า 1 / หน้า 2

 

อัตราค่าลงทะเบียน

รอบการสมัคร

วันที่

อัตราค่าลงทะเบียน

 รอบที่ 1

ตั้งแต่วันนี้ - 6 ก.พ. 62

4,400 บาท 

 รอบที่ 2

วันที่ 7 ก.พ. - 13  ก.พ.  62

5,400 บาท 

 สมัครหน้างาน

 

6,500 บาท 

 

 

 

จัดอบรมวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รับสมัครจำกัดจำนวน

 

 

โปรดอ่าน

สำหรับการลงทะเบียน "รอบที่ 2" และ "หน้างาน" จะคิดค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ

ยกเว้นค่าสมัครเฉพาะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "รอบที่ 1"

โรงพยาบาลร่วมสอนและคณะแพทย์ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียน "รอบที่ 1" ครึ่งราคา

กรณีชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมการอบรมได้ สามารถส่งผู้อื่นมาร่วมการอบรมแทนได้
โดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้

  

 ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน