ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

เทคนิคการสอนข้างเตียงอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.

  
เทคนิคการสอนข้างเตียงอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย

รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รับจำนวนจำกัด

 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรม ได้ที่

คลิ๊กที่นี่


"กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานจะแจ้งผ่านเว็บไซต์และอีเมล์"

** ผู้เข้าฟังบรรยายจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอีกครั้งในวันอมรม  เพื่อรับชั่วโมง CPD (2 ชั่วโมง /คนใน) และ CME (2 หน่วย / คนนอก) ได้เฉพาะผู้ที่เข้าฟังแบบ On-site เท่านั้น หากเข้าฟังผ่านระบบออนไลน์หรือถ่ายทอดสด จะไม่สามารถรับชั่วโมง CPD และ CME ได้