ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม (PDF)

Category: ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์
Number of Subcategories: 4
Subcategories:
folder0ปี 2558
Subcategories: 0
Files: 2
folder1ปี 2559
Subcategories: 0
Files: 2
folder2ปี 2560
Subcategories: 0
Files: 2
folder3ปี 2561
Subcategories: 0
Files: 2