เข้าสู่ระบบ
Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง
Username *
Password *
โปรดอ่าน
  • ระบบนี้ไม่ใช่ระบบสำหรับสมัครเข้าร่วมการอบรม Workshop
  • ระบบนี้ใช้สำหรับดูการถ่ายทอดสด Streaming และ ดูบันทึกการอบรมย้อนหลังเท่านั้น
  • หากต้องการสมัคร/รีเซ็ทรหัสผ่าน สำหรับสมัครเข้าอบรม Workshop โปรดคลิกที่ปุ่ม Register ในแต่ละโครงการเพื่อไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการ Sirirajconferene เพื่อทำการสมัคร/รีเซ็ทรหัสผ่าน โดย คลิกที่เมนู โครงการอบรม > เลือกโครงการ > กดปุ่ม Register
  • หรือ ท่านสามารถอบรมผ่าน SHEE Online เพื่อเก็บ CPD ได้

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม (PDF)

Category: ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์
Number of Subcategories: 4
Subcategories:
folder0ปี 2558
Subcategories: 0
Files: 2
folder1ปี 2559
Subcategories: 0
Files: 2
folder2ปี 2560
Subcategories: 0
Files: 2
folder3ปี 2561
Subcategories: 0
Files: 2