การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | E-learning

ข่าวและประกาศ

Picture of SIHSE Admin
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
by SIHSE Admin - Friday, 10 January 2020, 10:03 AM
 
Picture of SIHSE Admin
ประกาศจากหลักสูตร ฉ18 เรื่อง กำหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ก่อนลงทะเบียนเรียน วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
by SIHSE Admin - Tuesday, 24 September 2019, 10:38 AM
 

ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)
เรื่อง กำหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ก่อนลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2562

คลิกอ่านต่อ

Read the rest of this topic
(49 words)
 
Picture of SIHSE Admin
อัพเดตตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงวันที่ 11 ก.ย. 2562)
by SIHSE Admin - Wednesday, 11 September 2019, 9:46 AM
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดตารางสอน PDF
อัพเดตวันที่ 11 ก.ย. 2562

หรือ

ดูผ่านเว็บไซต์ Google calendar

อัพเดต 6 ส.ค. 2562