การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | E-learning

ข่าวและประกาศ

Picture of SIHSE Admin
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4)
by SIHSE Admin - Tuesday, 6 August 2019, 5:30 PM
 

 

banner orientation2562

 


 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 14.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 ของหลักสูตร โดยมี รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, กล่าวต้อนรับนักศึก...

Read the rest of this topic
(138 words)
 
Picture of SIHSE Admin
ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
by SIHSE Admin - Tuesday, 6 August 2019, 5:20 PM
 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด หรือ ดูผ่านเว็บไซต์ได้แล้วที่นี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

 

หรือ

ดูผ่านเว็บไซต์ Google calendar

อัพเดต 6 ส.ค. 2562

 
Picture of SIHSE Admin
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
by SIHSE Admin - Wednesday, 6 March 2019, 11:20 AM
 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด หรือ ดูผ่านเว็บไซต์ได้แล้วที่นี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

หรือ

ดูผ่านเว็บไซต์ Google calendar

อัพเดต 9 ม.ค. 2562