การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | E-learning

ข่าวและประกาศ

Picture of SIHE Admin
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
by SIHE Admin - Wednesday, 6 March 2019, 11:20 AM
 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด หรือ ดูผ่านเว็บไซต์ได้แล้วที่นี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

หรือ

ดูผ่านเว็บไซต์ Google calendar

อัพเดต 9 ม.ค. 2562

 
Picture of SIHE Admin
ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อัพเดตใหม่ 17092018
by SIHE Admin - Friday, 19 October 2018, 9:13 AM
 

ประกาศ

ตารางสอนมีการอัพเดตใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

อัพเดตวันที่ 17 ก.ย. 2561

Picture of SIHE Admin
อภิธานศัพท์
by SIHE Admin - Friday, 3 August 2018, 3:16 PM
 

เอกสารชุดนี้คือคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องเรียนรู้

เนื่องจากการเรียนนั้นอยู่ภายในโรงเรียนแพทย์ จึงอาจจะมีคำศัพท์บางคำที่ผู้เรียนหลาย ๆ คนไม่เคยได้ยิน


ทางอาจารย์ผู้สอน, นักศึกษารุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ เอาไว้ใน...

Read the rest of this topic
(70 words)