Line Official SHEE connect

หากติดปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่
Line Official


หรือ Facebook Page : mahidol.shee
หรือ โทร 024199978 / 024195194
การวิจัย

การวิจัย

คอร์สอบรมออนไลน์ มีระยะเวลาในการอบรม เริ่มต้นที่

ราคาหลักสูตร

เทียบเท่า

การอรม 

ระยะเวลา

อบรมออนไลน์

250 บาท 1 ชม. 30 วัน
500 บาท 2 ชม. 30 วัน
1,500 บาท 7 ชม. 60 วัน
3,000 บาท 14 ชม. 120 วัน
4,500 บาท 21 ชม.

180 วันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ – Online Course

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ – Online Course

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เริ่มต้นด้วยการสร้างคำถามและเก็บข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลโดยรอบอ..

1,200.00 บ.

เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – Online Course

เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – Online Course

เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพการเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุ..

3,000.00 บ.

การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ (Survey research)

การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ (Survey research)

Survey research การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นรูปแบบการวิจัยที่มุ้งเน้นการเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น การ..

1,200.00 บ.

การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ - Online Course

การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ - Online Course

การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ในต่างประเทศได้มีการใช้งานมาซักระยะ แต่สำหรับในประเทศไทยได้มีการเริ่มใช้ไม่..

500.00 บ.

การวิจัยผสมวิธี - Online Course

การวิจัยผสมวิธี - Online Course

การทำวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยสามารถเลือกทำได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ..

250.00 บ.

การวิจัยเชิงคุณภาพ - Online Course

การวิจัยเชิงคุณภาพ - Online Course

การวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยยอดนิยมที่ทั่วโลกให้การยอมรับ แต่...สำหรับผู้วิจัย หรือ ผู้ที่..

1,200.00 บ.

การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review – Online Course

การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review – Online Course

การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการด้วยความเป็นระเบียบและเรียบ..

1,200.00 บ.

การวิจัยเชิงอนาคต - Online Course

การวิจัยเชิงอนาคต - Online Course

การวิจัยเชิงอนาคต หลาย ๆ คนอาจไม่เคยได้ยิน แต่ เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีอยู่จริง ใช้งานได้จริง โหัวข้อ..

500.00 บ.

การเรียนรู้แบบจุลภาคในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Microlearning in Health Science Education)

การเรียนรู้แบบจุลภาคในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Microlearning in Health Science Education)

หัวข้อประกอบด้วยMicrolearning หรือ bite-sized learning คืออะไรและสำคัญอย่างไรขั้นตอนในการทำเนื้อหาให..

1,200.00 บ.

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) - Online Course

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) - Online Course

การทำวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยสามารถเลือกทำได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ..

3,000.00 บ.

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอนการวิจัยด้วยการสำรวจ - Online Course

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอนการวิจัยด้วยการสำรวจ - Online Course

การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการศึกษา หรือ ค้นคว้าข้อเท็จจริง จากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนำไปเปรียบเทียบ..

3,000.00 บ.

แสดง 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11 รายการ (1 หน้า)