เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

 

Updates in WFME Standards เกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ฉบับปรับปรุง

โดย ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สามารถเข้าฟังการบรรยายผ่าน

โปรแกรม ZOOM
Meeting ID: 992 9447 3981

 

 

สำหรับอาจารย์ที่ต้องการเก็บชั่วโมง CPD จะต้องลงทะเบียนอีกครั้งในวันงานนะคะ

 

  

Save QR Code เพื่อแชร์ให้กับเพื่อของคุณ

QR-Code dieser Seite

  1. Poster
  2. VDO ย้อนหลัง