ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

เอกสารประกอบการอบรม

Category: Standardized patient training workshop
Downloads: 1

ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12

File Size 3.88 MB
Download 76