ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

เอกสารประกอบการอบรม

Category: Microsoft 365 for education
Downloads: 1

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 619 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 12.11 MB
Download 199