ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

เอกสารประกอบการอบรม

Category: Media creation tools for online course
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 2

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 623 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 24.35 MB
Download 88

วันที่ 1 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 619 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 23.04 MB
Download 50