ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

เอกสารประกอบการอบรม

Category: Developing a competency-based curriculum
Downloads: 1

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 SHEE Live Training by ZOOM

File Size 6.77 MB
Download 86