ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

เอกสารประกอบการอบรม

Category: Teaching doctor-patient communication skills
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 3

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 20.85 MB
Download 81

ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 19.41 MB
Download 41

ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 11.27 MB
Download 245