ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

เอกสารประกอบการอบรม

Category: Non-technical skills
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 4

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ 309 ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 7.57 MB
Download 61

ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ 309 ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 4.47 MB
Download 52

วันที่ 3 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 4.34 MB
Download 57

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 4.02 MB
Download 62