ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

เอกสารประกอบการอบรม

Category: Essential skills for clinical teachers
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 10

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
SHEE Live training

File Size 8.04 MB
Download 127

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563
รูปแบบ SHEE live training ผ่านระบบ ZOOM meeting

File Size 9.06 MB
Download 50

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1514 ช้นั 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 8.31 MB
Download 41

ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 8.36 MB
Download 92

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 8.38 MB
Download 145

ระหว่างวัน ที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 10.77 MB
Download 40

ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 7.97 MB
Download 36

ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 10.92 MB
Download 67

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 5.1 MB
Download 47

ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 11.67 MB
Download 52