ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

เอกสารประกอบการอบรม

Category: Coaching and mentoring roles for medical teachers
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 5

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 3.29 MB
Download 91

วันที่9-10 กันยายน 2563 รูปแบบ SHEE live training ผ่านระบบ ZOOM meeting

File Size 9.76 MB
Download 44

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 6.66 MB
Download 45

ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

File Size 14.79 MB
Download 52

ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเจดีย์ 3 - 4 โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ จังหวัดนครปฐม

File Size 7.29 MB
Download 54