ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Workshop

Course Complete
6 – 7 มกราคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

Course Complete
2, 9 และ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)  ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

Page 3 of 5