เข้าสู่ระบบ
Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง
Username *
Password *
โปรดอ่าน
  • ระบบนี้ไม่ใช่ระบบสำหรับสมัครเข้าร่วมการอบรม Workshop
  • ระบบนี้ใช้สำหรับดูการถ่ายทอดสด Streaming และ ดูบันทึกการอบรมย้อนหลังเท่านั้น
  • หากต้องการสมัคร/รีเซ็ทรหัสผ่าน สำหรับสมัครเข้าอบรม Workshop โปรดคลิกที่ปุ่ม Register ในแต่ละโครงการเพื่อไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการ Sirirajconferene เพื่อทำการสมัคร/รีเซ็ทรหัสผ่าน โดย คลิกที่เมนู โครงการอบรม > เลือกโครงการ > กดปุ่ม Register
  • หรือ ท่านสามารถอบรมผ่าน SHEE Online เพื่อเก็บ CPD ได้

Pearls in medical education

การนำ serious games มาใช้เพิ่มการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนแพทย์

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.

** อาจจะมีเสียงแทรกซ้อนในช่วงแรกของคลิป ทางทีมงานต้องขออภัยด้วยครับ **

 

การนำ serious games มาใช้เพิ่มการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนแพทย์

โดย

อ.นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการ&คุณค่าองค์กร

นางสาวณิชารัศม์ ชัยวันทนาพัชร์

ศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ สำนักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รับจำนวนจำกัด

 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรม ได้ที่

คลิ๊กที่นี่


"กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานจะแจ้งผ่านเว็บไซต์และอีเมล์"

** ผู้เข้าฟังบรรยายจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอีกครั้งในวันอมรม เพื่อรับชั่วโมง CPD (2 ชั่วโมง /คนใน) และ CME (2 หน่วย / แพทย์)